Đang định mua gói gmail tên miền creativevietnam, nhưng rất thắc mắc không biết có được toàn quyền quản trị và sử dụng tài khoản không ?

Tôi nghe nói gmail doanh nghiệp Creativevietnam cung cấp một gói có dung lượng không giới hạn .Đó là gói nào mà đặc biệt vậy ?

Đó chính là gói G Suite Unlimited của gmail doanh nghiệp creativevietnam với mức giá 118.830.000, số lượng người dùng giới hạn lên tới 2000 người với dung lượng đặc biệt là không hề giới hạn.


https://www.google.com/maps/place/B%C3%A1n+Gmail+T%C3%AAn+Mi%E1%BB%81n+CreativeVietnam/@21.0149444,105.8254782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x482625846d008ed6!8m2!3d21.0149444!4d105.8276669?hl=vi
#gmailtenmiencreativeietnam #gmaildoanhnghiepcreativevietnam #creativevientam #tenmien@creativevietnam creativevietnam @gmailtenmiencreativevietnam @gmaildoanhnghiepcreativevientam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Đang định mua gói gmail tên miền creativevietnam, nhưng rất thắc mắc không biết có được toàn quyền quản trị và sử dụng tài khoản không ?”

Leave a Reply

Gravatar